KICK BOKS

Kıck Boks tarihsel olarak Karate, Thai Boks ( Tayland Boksu ) ve batı boksu sporlarından geliştirilmiş , genellikle kendini savunma amacıyla , tekme ve yumruğa dayalı ayakta yapılan bir döğüş sporudur.

Kıck Boksun temelleri Asya’da 2000 yıl öncelerine kadar uzanmaktadır.  Japon Kıck Boksu 1960 ‘lı Amerikan Kıck Boksu 1970’li yıllarında ortaya çıkmıştır .  Japon Kıck Boksu  1993 yılında K1 haline gelmiştir .   Tarihsel olarak Kıck Boks , çeşitli geleneksel sitillerin birleşmesinden meydana gelmiştir . karma bir dövüş sporu olarak düşünülebilir. Bu yaklaşım 1970 ‘li yıllardan beri artarak kıc boks sporu popüler hale gelmiştir . 1990’lı yıllardan beri ise Kıck Boks değişik dövüş tekniklerinin  birlrşmesiyle karma döğüş sporlarının ortaya çıkmasında katkıda bulunmuştur.

1976′ da Avrupa ‘da  yaygınlaşan Kıck Boks , WAKO ‘nun organizasyonlarıyla gelişmeye başlamıştır.

WAKO’nun Kurucusu Berlin’den Mr . George Bruckner’dir

Kendisi  1978’de 18 ülkeden  110 sporcu  ile Semi ve Full Contact Karate branşlarında ilk Dünya Şampiyonasını düzenleyen kişidir . Sonrasında  WAKO ivedilikle yeni dövüş sporları için kuralları ve düzenlemeleri  oluşturdu ve dünyada özgün bir Kıck Boks Federasyonu olarak görevini sürdürdü .

Her bir üye ülke her bir ağırlık katagorisinde yalnızca bir sporcu ile temsil edilmekte ve böylelikle en iyi sporcuların katılımını sağlamaktadır.

Kıck Boks bir çok uluslararası kuruluş tarafından temsil edilmektedir. Ancak , en büyük Federasyonların başında WAKO ( Dünya Kıckboks Organizasyonları Birliği ) gelmektedir.